CELLO

Cello biedt zorg en dienstverlening aan mensen met een beperking
Jong en oud kunnen bij Cello terecht voor wonen, werken en vrijetijdsbesteding. Maar ook voor ambulante begeleiding, weekendopvang, thuiszorg of het volgen van een cursus. Ruim 2.700 medewerkers en 1000 vrijwilligers begeleiden bij wonen, werken, dagbesteding, logeren en vrije tijd.

Mensen met een beperking moeten, net als iedereen ’n eigen leven kunnen leiden
Want zij zijn in de eerste plaats burger van deze samenleving. Met dezelfde behoeften en rechten als ieder ander. Dat betekent dat wat voor alle andere mensen geldt, ook voor hen geldt. Mensen met een beperking moeten dus op dezelfde manier kunnen wonen, werken en leven als iedereen. Om dat te bereiken, hebben zij wel extra ondersteuning nodig in het dagelijkse leven. Ondersteuning die past bij hun vraag. Ondersteuning die als dat nodig is, mee verandert met hun vraag.

www.cello-zorg.nl

social label