Cambio

Cambio is het buurtbeheerbedrijf voor en met bewoners in Deventer. Binnen de verschillende werkonderdelen van Cambio kunnen personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt al werkend leren. Daarvoor heeft Cambio haar eigen begeleidingsmethodiek ontwikkeld (dubbelcoaching), met rolmodellen als belangrijke spil. Naast activering, is Cambio ook een participatiebedrijf dat samen met de Deventernaar werkt aan de (openbare) woon- en leefomgeving.

Sinds 2013 is Cambio (een zelfstandig) onderdeel geworden van Circulus afvalbeheer. Daarmee is het werkterrein en werkgebied vergroot tot acht gemeenten. Cambio heeft de keuze gemaakt om, naast mensgericht, ook product- en omzetgericht te werken (betaalde opdrachten voor derden en eigen productieonderdelen).

Recycling.Duurzaamheid laat zich binnen Cambio het best vertalen als: het inzetten voor een duurzame versterking voor personen met een sociaal-maatschappelijke achterstand. Daarnaast is er een groeiende aandacht voor ecologische duurzaamheid, zeker nu Cambio onderdeel is van Circulus afvalbeheer. Met deze samenwerking ziet Cambio volop ontwikkelingsmogelijkheden voor hergebruik van grondstoffen. De Circulus (en gemeentelijke) ambitie is om de hoeveelheid restafval te beperken en daar waar mogelijke afval te beschouwen als grondstoffen.

De Cambio Fietsenwerkplaats is vanuit de doelgroep ontstaan en uitgegroeid tot een Fietsenwerkplaats (reparatie, verkoop en opbouw van de projectfiets Recycle), een sloop- en recyclestraat en Het Fietsdepot (AFAC).Een nieuwe ontwikkeling is: Verhip mijn fiets! een project waarbij particulieren hun eigen fiets kunnen laten restylen. Met het aanstellen van een erkende fietsenmaker heeft Cambio geïnvesteerd in een professionalisering van het werkonderdeel Fietsenwerkplaats.

Samen de mouwen opstropen voor schone en betrokken buurten in Deventer. Deze mentaliteit van Cambio inspireerde ontwerper Dick van Hoff.  Social label >VEEG staat symbool voor het DNA -de rechtdoorzee-aanpak- van Cambio. Een product dat aan het grote publiek gepresenteerd kan worden waaruit weer mooie nieuwe mogelijkheden uit voort kunnen komen.

www.circulus-berkel.nl/cambio/ 

social label