REINIER VAN ARKEL & CELLO

Bijna een op de vier mensen in Nederland heeft eens in zijn leven last van een psychische of psychiatrische aandoening. Mensen met psychiatrische problemen hebben professionele hulp nodig. Reinier van Arkel is al meer dan 5 eeuwen een gespecialiseerde aanbieder van psychische en psychiatrische hulpverlening.

Demarrage (onderdeel van Reinier van Arkel) biedt begeleiding op maat, professioneel en effectief. Voor mensen met een (ernstige) psychiatrische problematiek. We zijn gericht op herstel, zingeving, structuur, leren en werken. We gaan uit van kansen en moge­lijkheden, van eigen kracht & eigen regie van mensen om zo maatschappelijke participatie en het toekomstperspectief te verbeteren.

Want meedoen en integreren is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Demarrage begeleidt mensen op hun werkplek, maar ook in hun eigen omgeving. Demarrage heeft een breed aanbod aan scholing, leer/werkplaatsen en dagactiviteiten.

www.demarrage.info
www.reiniervanarkel.nl

Mensen met een beperking moeten, net als iedereen een eigen leven kunnen leiden. Want zij zijn in de eerste plaats burger van deze samenleving. Met dezelfde behoeften en rechten als ieder ander. Dat betekent dat wat voor alle andere mensen geldt, ook voor hen geldt. Mensen met een beperking moeten dus op dezelfde manier kunnen wonen, werken en leven als iedereen. Om dat te bereiken, hebben zij wel extra ondersteuning nodig in het dagelijkse leven. Ondersteuning die past bij hun vraag. Ondersteuning die als dat nodig is, mee verandert met hun vraag.Daar zet Cello zich voor in.

In de keramiekwerkplaats Allure wordt volledig ambachtelijk keramiek gemaakt. De medewerkers ontwikkelen een eigen stijl, motief en kleurstelling. Aan kwaliteit en afwerking worden hoge eisen gesteld.De variatie is groot: je vindt bij Allure verschillend serviesgoed, handgevormde schalen en vrije creaties.

www.cello-zorg.nl

social label