ONDERSTEUNERS

Stichting Social label krijgt waardering en ondersteuning van verschillende partijen. Daar zijn we heel erg blij mee want daarmee kunnen we mooie projecten voortzetten en aantrekkelijk werk creëren. De  belangrijkste ondersteuners zijn Stichting DOEN 2019-2021 in het kader van sociaal ondernemerschap en het Fonds voor Cultuurparticipatie met de Meerjarenregeling Samen Cultuurmaken 2021-2024.

Fonds voor Cultuurparticipatie
Rijkscultuurfonds heeft van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een opdracht gekregen: cultuur toegankelijk maken voor iedereen. Toegankelijkheid is van maatschappelijke waarde én is bovendien sleutel tot vernieuwing van het culturele landschap.

Stichting DOEN ondersteunt mensen die risico’s durven nemen om hun vaak baanbrekende ideeën tot leven te brengen en daarmee anderen te inspireren voor een groene, sociale en creatieve samenleving. DOEN biedt Social label financiële ondersteuning om haar initiatief mee waar te maken.

Stichting DOEN over Social label:
“Social label is een prachtig voorbeeld van een echte sociale onderneming. Voor mensen die moeilijk aan het werk komen, wordt nieuw werk op maat ontwikkeld dat gezien wordt door een groot publiek. Naast de trots die dat geeft, kan met de opbrengst van de producten de onderneming op den duur zelfvoorzienend worden. DOEN ondersteunt deze sociale onderneming dan ook graag uit de middelen van de Vrienden Loterij.”


Dankzij de steun van Rabobank Foundation en Brabant C heeft Social label afgelopen jaren verder invulling gegeven aan haar lab-platformfunctie om via de kracht van design en communicatie maatschappelijke vernieuwing te stimuleren voor een andere kijk op werk en meedoen. Alle pilots, de methode en impact staan beschreven in het boek Social label Works. Hierin zijn naast interviews met ontwerpers en makers, begeleiders en directies werkplaatsen ook alle verslagen van publiekscolleges met wetenschappers en Ronde Tafels met CEO’s bedrijfsleven, onderwijs, zorg en beleidsmakers opgenomen.

 

IMPACT

Via toegepaste kunst maken we impact in de samenleving. De Social label producten representeren een nieuwe toekomst waarin iedereen mee kan doen. Van onschatbare waarde is de groei, trots die personen meemaken als zij in aanraking komen met design en ontwerpers. Na jaren pionieren kunnen we stellen dat er ruimte is voor een sociaal economische visie die door creatief ondernemerschap en vakmanschap schoonheid brengt in de maatschappij. Brabant C was er vroeg bij om ons initiatief Social label te omarmen en zag als een van de eerste dat we via design en communicatie het systeem kunnen beïnvloeden en veranderen. Omdat we deze visie al jaren uitdragen en voorleven is de impact ook duurzamer en wordt door velen gezien als een nieuw optimistisch economisch systeem waarin niemand aan de kant hoeft te staan. Gelijke kansen voor iedereen.

initiatiefnemers Social label, Petra Janssen en Simone Kramer

social label