LAB

Ontwerpen van arbeid & activiteiten

Vanuit het Social label Lab, designlab voor maatschappelijke vernieuwing tonen we de sociaal duurzame designcollectie met 19 bevlogen ontwerpers en werkplaatsen gaan we de dialoog aan voor een andere kijk op arbeid, leren en meedoen.

Social label heeft vijf ateliers waarvan drie ateliers vanuit de opgebouwde designcollectie: craft, assembleer, storytelling. De verschillende ateliers werken naast elkaar waardoor verschillende atelierdeelnemers elkaar kunnen ontmoeten.
Daarnaast hebben we een Atelier Open gerelateerd aan systeemverandering ten aanzien van inclusie. Move Atelier is een nieuw initiatief omdat expressie ook via beweging gecommuniceerd kan worden.

Voor de ateliers ontwerpen we arbeid en activiteiten op maat voor design en presentaties met betekenis. Voor alle ateliers geldt dat inclusie verschillende leefwerelden verenigt in creatieve samenwerkingen (co-creatie). Social label brengt via de ateliers haar methode in waarbij de persoon centraal staat, het proces leidend is en het product of voorstelling een uitkomst om samen op het podium te staan. Dit brengt de deelnemers en omgeving, professionals en publiek verder naar een inclusieve samenleving.

Begeleiding en omgeving

Het moet een samenwerking zijn die gestoeld is op wederzijds respect en oog voor de kwaliteit die eenieder bezit. Er is geen vaste zorgbegeleiding aanwezig in de groep. Dit zorgt ervoor dat er socialisatie ontstaat omdat iedereen elkaar helpt. Het samen doen verbindt. De deelnemers die ervaren in handwerkzaamheden leren anderen meer vaardigheden. Er zijn ateliermeesters die vanuit het ontwerpvak de ateliers begeleiden en naar een product toewerken. Tijd nemen voor elkaar en goed luisteren naar de ander zijn belangrijke punten in deze doelgroep.

 

Doel 

Empowerment
Zelfvertrouwen
Onderdeel zijn van een groep
Identiteit

Communicatie als basis van de samenleving. Design als middel om iets te vertellen of te verwerken (storytelling). Je bent onderdeel van een groep en wordt gezien. Samen op het podium staan. Via de ateliers van Social label stimuleren we uitwisseling tussen mensen en culturen, kennismaking met kunsten voor nieuwe kansen en mogelijkheden van mensen waarvoor dit eerder niet mogelijk was.

social label