1e verdieping Social label Lab

Op de verdieping van het Social label Lab zijn inmiddels vanuit de sociaal duurzame designcollectie de ateliers Craft, Assembly en Storytelling ingericht. Voor de Ateliers zijn ateliermeesters aangetrokken die vanuit hun professie in de toegepaste kunsten werkzaam zijn en les geven in de maatschappij.

In de ateliers ontwikkelen we educatie en werk op maat voor mensen die om wat voor reden dan ook niet hun weg vinden in de maatschappij of arbeidsmarkt. Ze hebben met elkaar gemeen dat ze weer grip willen krijgen op het leven en een voorliefde voor ambacht en maken hebben.

Leerdoelen hangen samen met het werken met je handen (vakmanschap) en je gevoel (nieuwe ervaringen), het integreren in de maatschappij (sociale contacten en netwerk) en jezelf terugvinden (eigen waarde en emotionele stabiliteit).

 

social label