5e ronde tafel tijdens Social Impact Days

Social label Lab
Deze keer ism Maria van der Heijden van MVO Nederland, het platform voor bedrijven in de nieuwe economie, circulair en inclusief, met eerlijke ketens en Judith Schmitz, onze lokale partner Ohmygood, verkoopplatform voor sociaal duurzame producten.
In jaarlijkse Ronde Tafel gesprekken geven we ondernemers, zorg- en onderwijsexperts, wetenschappers, bestuurders en ontwerpers de kans om de inclusieve samenleving vanuit het eigen perspectief te belichten. Terwijl het besef groeit dat eenzijdig economisch rendement vastloopt als motor van onze samenleving, ontstaan andere heilzame alternatieven.
Die lichten we uit en bespreken we om samen verder te komen in de beweging naar een mensgerichte economie.
————————
MARIA VAN DER HEIJDEN, DIRECTEUR-BESTUURDER MVO NEDERLAND
Het verlangen naar menswaarde speelt een grote rol bij MVO Nederland. Dat verlangen zou bij veel bedrijven echter nog wel wat sterker mogen. Het geven om een ander zorgt voor een sociaal, maatschappelijk en financieel duurzamere bedrijfsvoering. MVO Nederland en de Maastricht University heeft onlangs onderzoek gedaan naar geven om een ander bij bedrijven. Hoe geven bedrijven concreet invulling aan het welzijn van anderen?
————————
PETRA JANSSEN & SIMONE KRAMER, SOCIAL LABEL
Veel bedrijven zien mensen als ‘human resources’, wat leidt tot een rationalisering. De focus ligt dan enkel op efficiency en lagere kosten. De mens centraal. Dat betekent arbeid op maat, op basis van skills, ritme en uitdaging. Social label wil met het lab (ontwikkelfunctie) design met betekenis verder brengen en moreel ondernemerschap stimuleren voor inclusie.
Werk is leuk! Lifelong learning en talentontwikkeling voor iedereen. Ik ben wat ik maak. Welke aanknopingspunten zie jij hiervoor?

————————
JUDITH SCHMITZ, OHMYGOOD /SOCIAL SHOPPING
Van 21 t/m™23 november zijn de Social Impact Days om sociaal ondernemerschap uit te lichten en met Social Saturday sociaal duurzame aankopen te stimuleren.
Sociaal duurzame producten vragen een andere consument. In hoeverre zijn consumen-ten en bedrijfsleven bereid om meer te betalen voor een in Nederland gemaakt sociaal duurzaam product waarmee werk wordt gecreëerd en design betekenis krijgt?
social label