“A CREATIVE HEAVEN” MET JONGE GEESTEN

Social label lab onderdeel van Plan WWH2.0 na 2025

 

Plan Werkwarenhuis op Tramkade voor Bossche Stadsdelta na 2025

Onze dromen voor de Bossche stadsdelta
Het terrein Tramkade is een onderscheidend gebied waarmee de stad zich weer nadrukkelijk op de kaart zet als spannende ontwikkelstad met ruimte voor creativiteit en vernieuwing. In de wereld van continue verandering hebben we met het Werkwarenhuis en Social label Lab een andere kijk op de samenleving ontwikkeld. Het gaat niet alleen over stenen en systemen maar meer over de verhouding van mens tot mens. Op basis van verworven waarden en inzichten hebben we een plan voor Werkwarenhuis 2.0 in de Bossche Stadsdelta na 2025.

Vrijheid, creativiteit en saamhorigheid
We willen dat het gebouw een out-of-the-box transformatie krijgt met een functie voor culturele hotspot Werkwarenhuis & designlab Social label en een hele generatie makers en doeners. We voorkomen dat jonge mensen wegtrekken uit de stad. Het creatieve inclusieve klimaat dat vanuit een bottom up beweging is ontstaan, willen we doorontwikkelen met oog op toekomstige bewoners voor de Bossche stadsdelta. Het gaat over creëren, wonen en presenteren. Samen ‘zijn’ we Cultuurstad van het Zuiden.

Bossche Stadsdelta, we zijn er klaar voor!

Wil je meer weten, stuur een mail naar info@sociallabel.nl

maart 2022

Inspiratiebeeld Werkwarenhuis 2.0 Studio Boot

social label