Ateliers in het Sociallabel lab

DESIGN ATELIERS

Ontwerpen van arbeid & activiteiten

Social label heeft vijf ateliers waarvan drie ateliers vanuit de opgebouwde designcollectie: craft, assembleer, storytelling. Daarnaast hebben we een Atelier Open gerelateerd aan systeemverandering ten aanzien van inclusie. Move Atelier is een nieuw initiatief omdat expressie ook via beweging gecommuniceerd kan worden.  

Voor alle ateliers geldt dat inclusie verschillende leefwerelden verenigt in creatieve samenwerkingen (co-creatie). Social label brengt via diverse initiatieven van vijf ateliers haar methode in waarbij de persoon centraal staat, het proces leidend is en het product of voorstelling een uitkomst om samen op het podium te staan. Dit brengt de deelnemers en omgeving, professionals en publiek verder naar een inclusieve samenleving. 

Via ontmoetingen en publiekspresentaties verdwijnt ook het ongemak bij publiek dat niet altijd weet hoe om te gaan met mensen die verschillen ten opzichte van de massa. Voor de ateliers ontwerpen we arbeid en activiteiten op maat voor design en presentaties met betekenis. 

 

Begeleiding en omgeving

Er is geen vaste zorgbegeleiding aanwezig in de groep. Dit zorgt ervoor  dat er socialisatie ontstaat omdat iedereen elkaar helpt. Het samen doen verbindt. De deelnemers die erg ervaren in handwerkzaamheden leren  de andere meer vaardigheden. Er zijn ateliermeesters die vanuit hun  ontwerpvak de ateliers begeleiden en naar product toewerken. Doordat er een aantal deelnemers aanwezig zijn met een taalachterstand is duidelijke en rustige communicatie van belang. Tijd nemen voor elkaar en goed luisteren naar de ander zijn belangrijke punten in deze doelgroep. 

Het Werkwarenhuis waar Social Label zich bevindt is een eigentijdse florerende locatie. De omgeving beweegt en leeft. Doordat verschillende faciliteiten door elkaar lopen op een locatie is er vrijwel altijd iets aan het gebeuren. Deelnemers werken samen in de nieuw ingerichte ateliers op de eerste verdieping. De verschillende ateliers werken naast elkaar waardoor verschillende atelierdeelnemers elkaar kunnen ontmoeten. Op deze verdieping zijn wat minder prikkels. 

 

Doel 

> Empowerment 

> Zelfvertrouwen  

> Onderdeel zijn van een groep

> Identiteit

Design als middel om iets te vertellen of te verwerken (storytelling). Je bent onderdeel van een groep en wordt gezien. Samen op het podium staan. Via de ateliers van Social label stimuleren we uitwisseling tussen mensen en culturen, kennismaking met kunsten voor nieuwe kansen en mogelijkheden van mensen waarvoor dit eerder niet mogelijk was. 

social label