Honorering Fonds Cultuurparticipatie

Het plan “Tijdreizen in de Tussenhaven” van Social label voor de periode 2025-2028 is door het Rijkscultuurfonds voor Cultuurparticipatie gehonoreerd. De commissie beoordeelt de inhoudelijke, artistieke kwaliteit en de maatschappelijke betekenis van Social label als zeer goed. De commissie geeft aan dat gehonoreerde partijen een bijdrage leveren aan de infrastructuur en voorbeeldstellend zijn in aanpak, samenwerking of impact.

We voelen ons gesterkt door deze positieve beoordeling en kijken met enthousiasme naar de toekomst. Deze landelijke ondersteuning van het Rijk draagt bij aan voortzetting en verduurzaming van de designcollectie & community en het verder benutten van het Social label Lab met ateliers als toonaangevende plek voor maatschappelijke verandering naar een sociaal duurzame economie.
We zien ernaar uit om samen met diverse betrokkenen, werkplaatsen en ontwerpers verder te bouwen.

 

Social label lab in Den Bosch

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

De regeling Cocreatie – Cross-sectoraal van het Fonds Cultuurparticipatie is gericht op samenwerking tussen het culturele en sociaal domein met als doel activiteiten toegankelijker maken voor mensen die minder vanzelfsprekend aan cultuur deelnemen.

Hieronder lees je meer over de beoordeling van Social label door de commissie.
Via deze link vind je alle adviezen, besluiten en toelichting. Social label is te vinden op p. 327 – 329

Inhoudelijke & artistieke kwaliteit
“De commissie vindt de gestelde doelen en activiteiten helder beschreven. Deze zijn gericht op voortzetting en uitbreiding van de sociaal duurzame designcollectie en community in samenwerking met ontwerpers, maakateliers en werkplaatsen, en daarnaast op het verbreden en verduurzamen van het initiatief met nieuwe thematische programmalijnen vanuit toegepaste kunst. Alle activiteiten volgen elkaar op en hebben volgens de commissie een specifieke focus die bijdraagt aan de overkoepelende missie van de organisatie. Social label heeft volgens de commissie een duidelijke visie op wie ze wil bereiken en bevraagt daarmee de grens tussen kunst, design en sociale projecten.

Uitgangspunt is het welzijn van deelnemers en de kwaliteit van de artistieke producties. De commissie ziet dat Social label de uitdagingen van de doelgroep begrijpt en inzet op initiatieven voor de productie van tastbare objecten én persoonlijke groei en sociale inclusie. De belangrijkste doelgroepen zijn nieuwe Nederlanders, mensen die willen re-integreren, mensen met een beperking, jongvolwassenen en alleenstaanden. Social label werkt volgens de commissie duurzaam samen met zorg- en re-integratieorganisaties en opvangcentra voor vluchtelingen om haar doelgroep te bereiken en te betrekken bij het co-creatieproces.

De voorgestelde multidisciplinaire aanpak, waarbij Social label jaarlijks rond een gemeenschappelijk thema samenwerkt, laat volgens de commissie een goed doordacht proces zien dat is ontworpen om tot de gewenste outcome te komen. Elk atelier brengt daarbij unieke expertise in. De samenwerking tussen de creatieve sector en het sociaal domein, waarbij elke partij een duidelijke rol heeft, is volgens de commissie gelijkwaardig en intensief. Social label benadrukt kwaliteit en innovatie in haar aanpak. De commissie vindt het een gedegen aanpak die kan dienen als inspiratiebron en voorbeeld voor soortgelijke initiatieven.”

Maatschappelijke betekenis
“Social label positioneert zich als een voorloper in het veld van ‘design met betekenis’, waarbij ze een unieke plaats inneemt binnen de Nederlandse designwereld. De initiatiefnemers werken al geruime tijd aan het opbouwen van een betekenisvolle designcollectie en community. Social label programmeert over disciplines en sectoren heen met makers, ontwerpers en beleidsmakers.

Social Label heeft een platformfunctie en wil door kunst, design en communicatie perspectieven bieden aan mensen die niet makkelijk meedoen en zo een toekomst creëren waarin ieders talenten gewaardeerd worden. Haar activiteiten vertegenwoordigen een bredere maatschappelijke waarde, waarbij Social label design toepast ten dienste van mensen. De commissie vindt duidelijk naar voren komen hoe Sociale label met design als middel deelname aan de maatschappij bevordert.

Social label onderbouwt haar aanvraag met een sterke focus op de kwaliteit en impact van haar activiteiten. De aanpak toont begrip van de belangrijkste doelgroepen, het proces, de gewenste resultaten en de waarde van samenwerking. De impact van Social label is erkend via lezingen, presentaties en prijzen, waaronder de Dutch Design Award. De aanzienlijke erkenning en de bewezen impact op de betrokken gemeenschappen onderstrepen voor de commissie de betekenis van de activiteiten van Social label. Ze heeft volgens de commissie een zichtbaar agenderende functie in het veld, waarbij (inter) nationale kennisdeling mogelijk is. Dit geeft vertrouwen dat de activiteiten niet alleen van waarde zijn voor de direct betrokkenen, maar ook een brede maatschappelijke impact zullen hebben.”

 

 

social label