DEBAT > nieuwe waarden > socio economics

Dat de overheid niet langer alles zelf kan én wil doen, dringt langzaam maar zeker door. De samenleving gaat hier steeds meer naar handelen. Op allerlei niveaus werken mensen (samen) aan sociale, economische en culturele netwerken en projecten.

Festival van Nieuwe Waarden in een veranderende economie
Al die initiatiefnemers zorgen voor een andere invulling van het concept democratie waardoor er een nieuwe, informelere economie ontstaat. Wat betekent het om te besturen in een wereld waarin de argwaan voor grote organisaties zoals overheid, banken en ontwikkelaars groeit? Waarin de vraag om snelheid en transparantie steeds dringender wordt? In deze snel en ingrijpend veranderende samenleving krijgt het openbaar bestuur nieuwe vragen en wordt het geconfronteerd met nieuwe waarden zoals transparantie, tijdelijkheid, duurzaamheid, ambachtelijkheid, lokaliteit, verbinding en zelfverwezenlijking). Maar ook nieuwe middelen zoals nieuwe geldstromen, collectieve energie, zelfverbouwd voedsel, zelfbestuur, samen wonen en nieuwe politiek.

Architectuur Lokaal organiseerde in opdracht van de provincie Noord-Brabant en het IPO op 18 september in de Leerfabriek in Oisterwijk een dag die in het teken staat van dit vraagstuk. Naast sprekers als Paul Hendriksen (Transition Towns Nederland) en Jeroen Junte (designcriticus, De Volkskrant) was Social label vertegenwoordigd in de Partnerparade. Gedeputeerde Yves de Boer verzorgde zowel de opening, als de afsluiting waarin het motto van Petra Janssen van Social label ‘design als diensverlener’ mooi werd uitgelicht.

European Social Innovation Week (ESIW)
Diezelfde week vond de tweede editie van ESIW plaats. Daarin onder meer Tafelgesprekken georganiseerd door provincie Noord-Brabant vanuit het leefbaarheidsprogramma L@B. Social label was te gast aan de Tafel over regelgeving. Welke nieuwe regels zijn nodig of juist niet om vernieuwing te stimuleren? In plaats van een quotumregeling of boete voor bedrijven die de Participatiewet straks oplegt, daagt Social label (maak)bedrijven juist uit. Om een Social label-productlijn toe te voegen en daarmee arbeidsplekken te creëren (sociale missie) en een onderscheidend product toe te voegen (branding/new business). Op bijgaande blog lees je nog eens het verhaal van Simone Kramer van Social label, een pleidooi om werk en sociaal ondernemerschap te stimuleren: https://leefbaarheidbrabant.nl/blog-gesprek-regelarme-zones/

Passie & Poen
Sociaal ondernemen is een hot item dat leeft en nodig is voor een mensgerichte samenleving. Ondersteuners als Start Foundation maken zich hier hard voor. Niet voor niets stond dit onderwerp centraal tijdens het Symposium Passie & Poen op 23 september jl. in Amsterdam waar Social label deel aan nam. De afbraak van de sociale werkplaatsen is in gang gezet en de Participatiewet kan op brede politieke steun rekenen. Daarmee is de weg vrij voor een explosieve groei van sociale ondernemingen. Maar is de samenleving daar klaar voor? Zijn de sociale entrepreneurs daar klaar voor? Uit het recente onderzoek ‘Passie & Poen’ van sociaal investeerders VSBfonds en Start Foundation blijkt dat er nog een lange weg te gaan is. Er zijn weinig succesvolle initiatieven die duurzaam financieel en maatschappelijk rendement hebben. Werk aan de winkel dus!

https://www.ace-amsterdam.org/nieuws/sociaal-ondernemen-geen-sinecure/

social label