Joy of Work

Dit jaar zijn we tijdens DDW te gast op de Fuutlaan 12c in Eindhoven waar naast Social label de expositie ‘tools & crafts’ van Isola, houtbewerker Jan Gerritsen en The Visionary Lab ism Vitra & Levi’s te zien zijn.

Verschillende groepen creatieven werken samen in de ateliers craft, assembly, story en move aan een betekenisvolle designcollectie die de wereld van morgen vertegenwoordigt. In het Social label Lab is de sociaal duurzame collectie te zien en te koop. Daarnaast initiëren we in het open atelier ronde tafels, tours en lectures. Tijdens Dutch Design Week presenteert stichting Social label nieuwe partnerships, producten en updates.

This year during DDW we are guests at the Fuutlaan 12c in Eindhoven where next to Social label the exhibition ’tools & crafts’ of Isola, woodworker Jan Gerritsen and The Visionary Lab ism Vitra & Levi’s will be on show. Different groups of creatives work together in the four Social label workshops Craft, Assembly, Story and Move to create a meaningful design collection that represents tomorrow’s world. Our socially sustainable collection is on display and for sale in the Social label Lab. We also initiate round tables and give tours and lectures in the open studio. During Dutch Design Week, the Social label foundation will be presenting new partnerships, products and updates.

Joy of Work, Werkwarenhuis, Tramkade Den Bosch, the home of Social label lab & community

 

NEW LABELS

 • Social label new label > MIRROR (hand- & wandspiegel / hand- & wall mirror)
  Re-integratie & educatieproject Assembly Atelier Social label Lab x Iris Toonen 
 • Social label new label > WORK (unieke werkkleding / unique workwear)
  Re-integratie & educatieproject Craft Atelier Social label Lab x Brigit Vermeulen (Warenhuisvermeulen) 
 • Social label new label > JOY (posters)
  Cello zorg x Story Atelier Social label Lab x Mijke Pol x Edwin Vollebergh (Studio Boot) 
 • Social label new activity > STICK TOGETHER (dansfilm /dance movie)
  Move Atelier op locatie woonvoorziening De Zevenhoek (mensen met een verstandelijke beperking eo autisme) x studenten Academie voor Danseducatie x dansdocent/choreograaf Jana Slegers 
 • Social label update > KOM (nieuwe illustraties verhalend servies  / new illustrations narrative dinnerware)
  Zorgorganisaties Cello zorg x Reinier van Arkel x Edwin Vollebergh (Studio Boot) 


WE ALL WANT TO BELONG TO SOMETHING

Ontwerpen van arbeid als statement voor een andere kijk op werk, participatie & waardering voor iedereen. Sinds 2014 bouwen initiatiefnemers Social label, Petra Janssen (studio Boot) en Simone Kramer (C-mone), vanuit het lab in Den Bosch, aan een betekenisvolle designcollectie & community i.s.m. zorg, onderwijs en re-integratie. Met dit positieve activisme werkt stichting Social label aan een groeiende inclusieve beweging voor een economie die niemand aan de kant laat staan. Met inmiddels meer dan 50 sociaal duurzame designproducten en een programma ism de top uit het Nederlandse designveld, Social label ateliers en werkplaatsen in Nederland. Gebruiksvoorwerpen voor in en rond het huis. Design met betekenis. Hiermee viert Social label de spelende mens, cultiveert een empathische samenleving.

Designing labour as a statement for a different perspective on work and appreciation for all. From their base in the Social label Lab in Den Bosch, initiators Petra Janssen (studio Boot) and Simone Kramer (C-mone) are building a meaningful design collection and a community, in collaboration with the care, education and reintegration sectors. With this positive activism, Social label foundation is working to build a growing inclusive movement for an economy in which no one is left behind. With now over 50 socially sustainable design products and a program together with the top in the Dutch design field, Social label ateliers and workshops in the Netherlands. Utensils for in and around the house. Design with meaning. Social label celebrates people as playful beings, and works to cultivate an empathetic society.

————————-

Participants Ateliers Social label Lab, makers Fabriek on Tour, ateliermeesters en in initiators Social label

 

 

SOCIAL LABEL LAB 

In het designlab voor maatschappelijke vernieuwing werken verschillende groepen creatieven onder leiding van ateliermeesters/ontwerpers in de ateliers craft, assembly, story, move & open. We ontwerpen arbeid en activiteiten als bron van creativiteit, welbevinden en schoonheid. Voor een betere toekomst waarin ieder met zijn of haar talent van waarde is. Want waarom moet al het werk langs de lat van snelheid en geld? Waarom waarderen we niet de verschillen, talenten en maken dit tot een uitgangspunt? In een dialoog met professionals uit zorg en onderwijs pleiten we voor een andere kijk op werk als ijkpunt om de samenleving en economie te hervormen. Dat vraagt om andere spelregels. Design doing, communicatie en actie.

Omdat we kunnen maken wat we willen, kunnen we worden wie we zijn.

In the design lab for social innovation, various groups of creatives work with designers in the ateliers craft, assembly, story, move & open. We design labour and activities as a source of creativity, well-being and beauty. For a better future in which everyone is valuated for their own talent. After all, why does all work have to be measured in terms of speed and money? Why don’t we value differences, talents and make this a point of departure? In a dialogue with professionals and directors from the care and education sectors, we argue for a different view of work as a benchmark to reform society and the economy. That calls for different rules.  Design doing, communication and action.

Because we can make what we want, we can become who we are.

 


MOVEMENT

SOCIAL LABEL X  ONTWERPERS X TOEGEPASTE KUNST  X WERKPLAATSEN

Simone Kramer (C-Mone), Petra Janssen (studio Boot) Ilse Crawford & Oscar Peña (Studio Ilse Londen), Piet Hein Eek, Dick van Hoff (Van Hoff Ontwerp), Marc Mulders, Edwin Vollebergh (Studio Boot), Borre Akkersdijk (ByBorre), Kiki van Eijk, Kranen/Gille, Joost van Bleiswijk, Studio Rens, Haiko Meijer (Onix), Roderick Vos, Edward van Vliet, Rianne Makkink (Makkink&Bey), Brigit Vermeulen, Jana Slegers, Kelly Vanneste, Iris Toonen, Mijke Pol, studenten HBO Kunstvak onderwijs, design en dans. Werkplaatsen met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.: Artenzo en Woodworks, Amarant, Tilburg, Breda, Handweverij ASVZ, TextielLab, Tilburg, SMO Breda/Ik wil meedoen, gemeente Breda, Pameijer, Rotterdam, Arte, Raymakers, gemeente Helmond, Cello zorg en Reinier van Arkel, Den Bosch, Vught, Sint-Michielsgestel, Cor Unum, werkervaringsplekken WeenerXL gemeente ’s-Hertogenbosch, De Winkel die Werkt van Plan op Maat en Ateliers Social label Lab in het Werkwarenhuis op Tramkade ‘s-Hertogenbosch.

Mogelijk gemaakt door Fonds Cultuurparticipatie en Levendig Brabant, provincie Noord-Brabant

Foto Credits: Rene van der Hulst. Art-Direction Petra Janssen, Studio Boot

social label