Eerst de mensen dan de Gebouwen

HORIZON EN GEBIEDSONTWIKKELING

door Jeroen Junte

Bottom-up stadsvernieuwing met als rode draad door architecten, ontwerpers en kunstenaars die hierbij het voortouw nemen. “In de kredietcrisis van de jaren tien was het leegstand die ontwerpers motiveerde tot ontwikkeling van een gebied of gebouw. Er lagen kansen. Inmiddels is dat een diepgevoelde betrokkenheid bij maatschappelijke vraagstukken”, zegt Jetske van Oosten van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. De mentaliteit mag veranderd zijn, de kennis en expertise die ontwerpers inbrengen in deze specifieke stadsontwikkeling is onveranderd. “ ontwerpers denken oplossingsgericht, hebben een positieve can do-mentaliteit en zijn ondernemend. Door hun empathie en inlevingsvermogen zien ze bovendien snel het aanwezige potentieel van een plek en vooral ook van de bewoners. Zowel ontwerp als de stad gaan in de eerste plaats over mensen, dan pas over gebouwen.

Het Werkwarenhuis / Social label  is in dit artikel samen met De Wasserij uit Rotterdam, Cascoland uit Amsterdam en Minitopia uit onze stad Den Bosch als voorbeeld uitgelicht.

Lees het hele artikel in het Dutch Design Magazine uitgeven door de BNO. Te koop bij de boekhandel

social label