samenwerking

Samenwerking  zorg, onderwijs  en reintegratie bureaus

In het sociale domein is veel in beweging. Door de Participatiewet is te veel focus op quota gelegd, iedereen moet betaald werk hebben. Dat gaat voorbij aan wat mensen kunnen en dan vallen mensen uit. In het Social label Lab realiseren we pilots waar we allemaal van kunnen leren. Social label heeft veel zorgorganisaties geïnspireerd en heeft een ontwikkelfunctie als voorbeeld hoe het wel kan. Dat is positief in een tijd waarin vaak gedacht wordt wat niet kan. 

Door samen te werken kunnen we van elkaar leren. Dit kan altijd ingepast worden in een mensgerichte werkomgeving. Communicatie en arbeid op maat verdienen aandacht, dus tijd. Iedereen heeft een eigen (werk)ritme. Inclusiviteit is een voorwaarde om tot betere samenhang in de samenleving te komen en de tweedeling te verkleinen. 

Naast de eerder opgezette Social label beweging werken we samen met de zorg in de maak-ateliers in Den Bosch. We intensiveren de samenwerking, Cello Zorg (mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking), Reinier van Arkel (mensen met psychische problemen), ASVZ en Amarant/Artenzo zorg (mensen met een beperking en gedragsproblemen). We hebben de samenwerkingsvormen met zorgprofessionals en toegepaste kunstenaars uitgebouwd en zijn nieuwe partnerships aangegaan oa reintegratiebureaus en praktijkonderwijs. Zo krijgt naast de collectie, ook de plek, het Social label Lab voor maatschappelijke vernieuwing verder vorm. 

 

social label