Expo Stedelijk Museum Den Bosch

De duurzame en betekenisvolle designproducten zijn nu ook van 12 september t/m 29 november 2015 te zien in een expositie over geluk in het Stedelijk Museum in Den Bosch. Afgelopen vrijdag was de opening samen met deelnemende kunstenaars en designers.

Wat is een glimlach waard?
Geluksvisie van Social label: “een economie die de samenleving verbetert, laat niemand aan de kant staan”. Met de oproep ‘de koek is nooit op’ tonen Petra Janssen en Simone Kramer een nieuwe solidariteit ism Anne Vegter, Dichter des Vaderlands, die het gelijknamige gedicht maakte. Hostiebakkerij Kentalis (instituut voor doven) ontwikkelde voor Social label waardevolle breekkoeken om te delen. Zowel het gedicht als het maakproces worden getoond tijdens de expo in een film van Ruut van der Beele en Ton Vorselaars.

De expositie Bosch Geluk/Re-inventing Happiness, samengesteld door curator Joanna van der Zanden; directeur SM’s, Rene Pingen en Sabina Timmermans, gaat over de betekenis van geluk in onze consumptiemaatschappij. Bieden kunst & creativiteit ruimte voor reflectie op geluk?nieuws-80

Social label onderzoekt, verbeeldt en bevraagt de waarde van werk voor het welbevinden van mensen via de kracht van design, kunst en communicatie.
Aan het publiek wordt de vraag gesteld: Wat is jou een glimlach waard?

Publiekscollege Social label in het museum
Op 29 november 15.00u is het publiekscollege van Social label over ‘Waarde van Werk’ door professor Jac van der Klink in de museumzaal van de expositie. Dit is tevens de afsluiting van de expositie die afgelopen zaterdag 12 september is geopend.

Vrijkaarten voor de expositie en/of het publiekscollege van Social label op 29 november zijn op te vragen bij Anne Nicolai via events@sociallabel.nl.

social label