Publiekscollege #6

Impact via storytelling

Op donderdag 8 februari 2018 om 15.00u is Publiekscollege #6 in het Werkwarenhuis met als centrale thema impact via storytelling. Te gast zijn onderzoek-expert Aukje Smit die de veranderingsleer voor Social label toelicht. Begeleiders en makers van deelnemende werkplaatsen vertellen over hun ervaring in de praktijk. H

Programma Publiekscollege

15:00u

Design Works
Over de kracht van design & communicatie door Petra (Studio Boot) & Simone (C-mone),
initiatiefnemers Social label: Via beelden en verhalen die tot de verbeelding spreken een sociaal duurzame verandering creëren om mensen te inspireren ipv te instrueren.”

Veranderingsleer Social label
Observaties en onderbouwing door Aukje Smit, onderzoeksexpert inclusieve arbeidsmarkt:
Kenmerkend voor de aanpak van Social label is inspireren, verbeelden, voorleven, dwarsdenken en creëren. Naast kennis en ervaring, spelen intuïtie en gevoel daarbij een belangrijke rol.”

Betekenis voor mensen
Over ervaring uit de praktijk door Eric, begeleiders Reinier van Arkel &
Marina, maker Reinier van Arkel over Social label >KOM
Ik vind het een verademing om iets voor anderen te maken en niet alleen voor mezelf bezig te zijn. Mensen zijn ineens geïnteresseerd in wat ik maak. Je wordt gezien. Daar ben ik blij mee.” 

VERSLAG

Petra Janssen en Simone Kramer, initiatiefnemers van Social label, trapten de middag in het Werkwarenhuis in Den bosch af:

Storytelling wordt vaak vergeleken met marketing. Maar wij doen iets heel anders, namelijk storytelling van een verhaal dat we zelf ontwerpen. Er is een sociaal duurzame verandering nodig om iedereen mee te laten doen. Wij gebruiken een andere taal, via de kracht van design en communicatie ontwerpen we een nieuw toekomstperspectief voor mensen. Onze output zit vooral op de waardering, identiteit, nieuwe partnerships en bewustzijn bij het grote publiek.

Aukje Smit, onderzoeker inclusieve arbeidsmarkt, licht vervolgens haar observaties en de onderbouwing vanuit de veranderingsleer Social label toe:

Eerst iets over het maatschappelijke probleem wat Social label wil (helpen) oplossen, namelijk de tweedeling in de samenleving, en in het bijzonder op de arbeidsmarkt. Naar schatting zo’n 2 miljoen mensen in Nederland lukt het om uiteenlopende redenen niet om werk te vinden.

Het kabinet wil zoveel mogelijk mensen aan het werk komen. Sinds 2013 is er een sociaal akkoord waarin werkgevers hebben afgesproken om werk te bieden aan 125.000 mensen met een arbeidsbeperking. Dit wordt ook wel de banenafspraak genoemd. Deze afspraak is gemaakt om te voorkomen dat er een quotum ingevoerd zou worden dat de werkgevers hiertoe zou verplichten. De banen moesten er komen omdat de invoering van Participatiewet in 2015 een bezuiniging op de sociale werkvoorziening met zich meebracht. Werkgevers moeten deze bezuiniging opvangen. De 125.000 mensen waar het om gaat zijn opgenomen in een doelgroepregister en dat wordt beheerd door het UWV. Er is een heel circus opgetuigd met jaarlijkse doelstellingen en elk kwartaal een telling door het UWV bij bedrijven en overheidswerkgevers. Als de aantallen niet gehaald worden dan volgt er alsnog een quotum met een boete van 5000,– voor elke niet ingevulde arbeidsplaats. Dit dreigt nu te gebeuren voor de overheidswerkgevers. Daar worden de doelstellingen namelijk bij lange na niet gehaald. De voorbereidingen zijn al in volle gang om dit administratief ook met de belastingdienst goed in te regelen. Dit is één van de manieren waarop het kabinet probeert om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. Critici van dit beleid zeggen dat er geen goede probleemanalyse aan ten grondslag ligt en dat de echte problemen, namelijk een tekort aan geschikte banen voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt niet mee worden aangepakt.

Waarom vertel ik dit allemaal? Omdat het deel is van de context, het systeem en de traditionele partijen waar Social label mee te maken heeft.

Social label pakt het anders aan. Geen doelgroepenregister, maar iedereen die tussen wal en schip valt. Terug naar de bedoeling. Daarom is het ook een ontwerp-opgave.

Met een focus op de lange termijn, visie, aandacht voor kwaliteit en duurzaamheid en betekenisvol werk. Niet verplichten of eisen, maar inspireren op basis van solidariteit en empathie. En dat is interessant want ook al trekt de economie aan, diverse onderzoeken laten zien dat de tweedeling op de arbeidsmarkt alleen maar groter wordt en vooralsnog lukt het de traditionele partijen niet goed om het tij te keren.

En hoe doet Social label dat dan? Dat staat beschreven in de veranderingsleer die ook in de piublicatie Design Works is opgenomen, oa welke input en activiteiten worden geleverd en tot welke output en effecten het leidt op de langere termijn:

  • Steeds meer werkplaatsen en bedrijven die betekenisvol maakwerk op maat bieden aan mensen die tussen wal en schip vallen.
  • Nieuwe inzichten, verbindingen en oplossingen die bijdragen aan een inclusieve arbeidsmarkt (socialdesign lab)
  • Een groeiende beweging van mensen die inclusief denken en handelen, en dus ook bereid zijn daarvoor te betalen.

Met als eindresultaat ofwel beoogde impact: een sociale maakindustrie en een andere kijk op werk en meedoen in de samenleving. Mensen raken geïnspireerd. Er zijn werkplaatsen, bedrijven en ontwerpers willen meedoen, er zijn mensen die de producten kopen, het is vaak druk in het Werkwarenhuis en de Social label beweging groeit. Het gaat de goede kant op. Het dat is super interessant omdat we het hier echt over sociale innovatie hebben, een hele andere benadering van de tweedeling op de arbeidsmarkt.

Van de verbeelding van een gewenste werkelijkheid gaat een enorme mentale aantrekkingskracht uit. Beelden en verhalen ‘raken’ namelijk rechtstreekster in de gevoelswereld van mensen en werken sneller en holistischer dan gewone taal.

Eric, begeleider & Marina, maker Reinier van Arkel over Social label > KOM besluiten het Publiekscollege met hun ervaringen uit de praktijk van de werkplaats.

We ontwikkelen een leerwerktraject om meer deelnemers te leren het servies te maken en mee te doen. We kunnen hierdoor ook onwetendheid over de psychiatrie wegnemen. We komen eens per maand het servies plakken in het Werkwarenhuis. Gisteren vroeg iemand of er een heel groot hek om onze instelling bij Reinier van Arkel staat. Maar het is een open terrein en het ziet er heel mooi uit. We zijn vorig jaar mee naar Milaan geweest. Dat was een hoogtepunt. Die oprechte belangstelling van mensen in ons product en in onze mensen. We komen in gesprek. Voor ons als begeleider is dat het allerbelangrijkste.

Ik loop los rond op het terrein van die instelling, grapte Marina (maker servies). Ik werk al vanaf het begin aan het servies en ben zelfs mee naar Koffietijd geweest en kwam op de landelijke televisie. Alles bij elkaar werkt het meedoen met Social label helend in mijn proces. Ik ben al tien medicijnen kwijt. Ik ga mee naar Milaan en Amsterdam, ik kom hier werken, het is allemaal leuk!

 

social label