Leeromgeving van de toekomst

Onderwijsconferentie Leeromgeving van de Toekomst

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, de Inspectie van het Onderwijs en het ministerie van OCW organiseerden op donderdag 15 juni 2017 een conferentie gericht op de toekomst van het MBO bij Koning Willem 1 College in ‘s-Hertogenbosch. Deze onderwijsinstelling biedt een inspirerend voorbeeld van een hybride leeromgeving waarin leren en werken hand in hand gaan. Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Jet Bussemaker, opende de conferentie. Key-note Henk Oosterling, filosoof en oprichter Vakmanstad hield een bevlogen betoog voor een nieuwe leeromgeving. Het aanwezige publiek bestond uit onderwijsinstellingen, ontwerpers, beleidsmakers en toezichthouders met als doel het debat vanuit verschillende perspectieven te kunnen voeren. Social label is gevraagd om mee een deelsessie ‘de maatschappij als leeromgeving’ te verzorgen.

Hybride vormen van leren
Het beroepsonderwijs is sterk aan het veranderen en er ontstaan steeds meer hybride vormen van leren. Ook de technologie en huisvesting spelen hierin een grote rol. Hoe gaan we bijvoorbeeld om met schoolgebouwen op het moment dat onderwijs steeds minder op school en steeds meer in de praktijk onderwezen wordt? De conferentie ‘Toekomst van de MBO-leeromgeving’ had als doel te inspireren met best practices van innovatieve leeromgevingen. Belangrijk doel van de conferentie is daarnaast het creëren van (nieuwe) allianties t.b.v. vervolgonderzoek.

Meedraaien in de maatschappij
In de deelsessies werden o.l.v. Caroline Hummels, hoogleraar design and theory for transformatie qualities TU Eindhoven, ‘best practices’ van onderwijsinstellingen gekoppeld aan relevant onderzoek van o.a. ontwerpers (onderwerpend onderzoek). Het doel hierbij is om te informeren en inspireren, maar ook om te verbinden. Social label was een van de ‘best practices’:

Social label ontwerpt arbeid. Dit initiatief van Studio Boot en C-mone brengt mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en topontwerpers samen. Dat leidt tot een waardevol leerproces waaruit niet alleen veel vakmanschap maar ook bijzondere designproducten voortkomen. In samenwerking met ontwerpers en begeleiders van werkplaatsen ontwikkelen werken bijvoorbeeld dropouts aan een bijzondere productlijn. Zo kunnen ook jonge mensen die langs de zijlijn dreigen te komen staan via design weer aanhaken en hun talent ontwikkelen. Als je iets moois maakt en dat kunt tonen, zorgt dat voor arbeidstrots en een extra stimulans om door te gaan. Zo werken ontwerpers, werkplaatsen, zorg en scholen en ondernemers samen aan een mensgerichte maakeconomie.

 

social label