Nieuwe waarden

Werkwarenhuis als lab
Het WerkWarenhuis is ontwikkel- en ontmoetingsplek ineen, waar gewerkt wordt aan andere oplossingen voor Werk en Samenleven. Waar makers, publiek en ontwerpers elkaar uitdagen en van elkaar leren. Een onaffe plek die continu transformeert op zoek naar nieuwe waarden voor een mensgerichte economie die niemand aan de kant laat staan.

Op waarde geschat!
Nu de overheid zich meer uit het publieke domein terugtrekt, nemen steeds vaker publiek ondernemers het initiatief. Mensen die een maatschappelijk probleem op een ondernemende, vernieuwende manier proberen op te lossen. Tijdens het werkatelier ‘Op waarde geschat!’ van BrabantKennis op 19 juli jl. in het WerkWarenhuis in ‘s-Hertogenbosch gingen ambtenaren, onderzoekers én publiek ondernemers met elkaar in gesprek. De vraag ‘Hoe kunnen we publiek ondernemerschap beter waarderen?’ stond centraal. Social label gaf een presentatie over de mens gerichte economie.

Stadexpeditie Den Bosch ism Pakhuis de Zwijger / Steden in transitie
Op vrijdag 14 oktober staat de zoektocht naar nieuwe waarden opnieuw centraal in het WerkWarenhuis tijdens de eerste Stadexpeditie Den Bosch. De Stadsexpeditie wordt georganiseerd door de Stadsambassade Den Bosch. Stadsambassades verbinden stadmakers, aangejaagd door Nieuw Nederland – Steden in Transitie. We gaan op zoek naar nieuwe waarden: Hoeveel is troosten waard? Zet je vertrouwen aan de kosten of de baten kant? En kunnen we een begroting maken waar niet alleen euro’s op staan? Na een expeditie naar de binnenstad belanden we in de Spoorzone van Den Bosch, in het WerkWarenhuis op Tramkade vindt het verdiepende gesprek plaats. Voor aanmelding, klik hier.

 

social label