GGZ Breburg verbindt zich ook aan Social label

Samenwerking is het sleutelwoord. Gezien de landelijke ontwikkelingen (in de WMO en de Participatiewet) zijn nieuwe zorgconcepten nodig om mee te kunnen (blijven) doen in de samenleving. Social label heeft als doel om zinvolle dagbesteding, en liever nog werk, te bieden.

Naast de samenwerking met Woodworks, Amarant Tilburg en Jobdone (Amarant Breda), is er nu ook een intentieverklaring voor samenwerking met GGz Breburg DAE (dagbesteding, arbeid en educatie), locatie Switsj; instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Midden- en West-Brabant.

Op 26 juni tijdens de kick off ondertekenen het management van Amarant en GGZ de samenwerkingsovereenkomst.

De makers van Switsj, de werkplaats van GGZ Breburg, gaan meehelpen met het maken van de Piet Hein Eek meubels; Social label >HOUT.

Ook Siza Gemini, zorgbieder aan mensen met een lichamelijke handicap en Niet Aangeboren Hersenletsel
en NAH (organisatie voor Niet Aangeboren Hersenletsel)
hebben interesse getoond in samenwerking.connector2

social label