Ontwerpen van Arbeid

Meer dan mooie productennieuws-45
Met de titel Ontwerpen van Arbeid slaat DUDE de spijker op de kop! DUDE is het blad van BNO, Beroepsvereniging van Nederlandse Ontwerpers. Social label is meer dan aantrekkelijke producten gemaakt door kwetsbare groepen ism ontwerpers.

Verandering
Stichting Social label – Socio economics ziet de producten als ‘key’ om processen rond zorg, werk en participatie te veranderen. Er is nieuw werk op maat nodig, passend bij de mens die nu niet mee kan in onze snelle wereld. Daarnaast is er ook een bewustwording onder het publiek en ondernemers nodig. Met onderscheidende designproducten van een hoge sociale waarde nodigen we zowel publiek, ontwerpers, zorgbegeleiders als ondernemers uit om mee te doen. Zie ook Meedoen

Mensgerichte economie
Voor elke unieke samenwerking vraagt Social label een gerenommeerde ontwerper een ontwerp op maat te maken zodat mensen met afstand tot de arbeidsmarkt hun talenten kunnen benutten, kunnen groeien, het vakmanschap kunnen leren en gewaardeerd werk krijgen. De afspraken hierover worden in licentie met de werkplaats vastgelegd. Social label ontwikkelde afgelopen periode i.s.m. BNO social royalty contracten om met ontwerpers afspraken te kunnen maken die passen in een mensgerichte economie. Socio economics.

social label