Partnership Fonds Cultuurparticipatie

Democratisering van schoonheid

We zijn super blij met de subsidie voor het project ‘Maak- ateliers Social label binnen de meerjarige regeling Samen Cultuurmaken. Met deze ondersteuning van het Fonds Cultuurparticipatie kunnen we de filosofie en werkwijze van Social Label uitbreiden. In samenwerking met ontwerpers, toegepaste kunstenaars en zorgprofessionals geeft Social label vorm aan ontschotting en deelname in cultuur en design. Met een nieuw programma van vijf maak-ateliers in het Social label Lab in het Werkwarenhuis Den Bosch bouwen we verder om mensen met minder kansen meer perspectief te bieden op gewaardeerde deelname aan de maatschappij. Social label ontwerpt arbeid en participatie op maat door ‘design, communicatie en actie met betekenis’. Een groep bestaat uit ontwerpers, begeleiders, mensen met minder kansen, mensen met een beperking en mensen die zich willen inzetten in de professionele context van de toegepaste kunst. 

Artistieke kwaliteit en samenwerking

De commissie beoordeelt de inhoudelijke en artistieke kwaliteit als zeer goed. Social label biedt via designproducten mensen met afstand tot de arbeidsmarkt uitdagend werk, participatie en een podium. Op basis van skills, ritme en uitdaging van mensen ontwikkelt Social label een productlijn en activiteiten op maat in samenwerking met geselecteerde ontwerpers, performers en werk-/zorgbegeleiders van de werkplaatsen. Doel is om mensen een stap te laten zetten via het maken van aantrekkelijke designproducten, het stimuleren van vakmanschap en deelname aan activiteiten. Met de maak-ateliers worden mensen met en zonder beperking, met en zonder psychische aandoening en diverse leeftijden samengebracht. De commissie is positief over deze interessante menging van functies en groepen mensen en heeft voldoende vertrouwen dat de activiteiten aansluiten op de behoeften en mogelijkheden van de doelgroepen en daarmee drempels voor actieve cultuurdeelname worden weggenomen. De commissie waardeert de intensivering van de samenwerking met de zorgsector. Nieuwe samenwerkingsvormen met zorgprofessionals en toegepaste kunstenaars worden verder uitgebouwd. De activiteiten worden binnen de regionale context als vernieuwend gezien en hebben naar aard en effect een bovenregionale impact en uitstraling. De intensivering van de samenwerking met zorgpartners geeft perspectief in de verankering van de activiteiten in het beleid van betrokken partners uit het sociaal domein en de inspiratie die er sector breed vanuit gaat. De betrokken initiatiefnemers en uitvoerders beschikken over de benodigde kennis en ervaring om het projectplan te verwezenlijken. De commissie is positief over het feit dat verschillende doelgroepen met elkaar gaan mengen in de genoemde maak-ateliers. 

foto: Rene van der Hulst maakt portet van Jeroen. De nieuwe Werkplaats Amarant, Tilburg

Maker Jeroen is al vanaf het begin verbonden aan Social label >HOUT, de eerste productlijn van houten banken en tafels ism ontwerper Piet Hein Eek en Amarant, senior begeleider Geert van Kempen. Jeroen en Geert stonden samen met collega’s van De NWE Werkplaats (destijds Woodworks, nu een mooie werkplaats in de Spoorzone van Tilburg) vanaf 2012 samen met Social label op onder meer de Dutch Design Week in Eindhoven en diverse presentaties en workshops in Social label Lab in Den Bosch.

social label