Publiekscollege #3

Misschien moeten we de revolutie zelf maken
als we jongeren al niet de moeite waard vinden

Dat is de titel van het derde publiekscollege van Social label met prof. dr. René Clarijs, Hoogleraar aan de Russian Presidential Academy for National Economy en Public Administration te Sint-Petersburg op vrijdag 8 juli 15.00u in het Werkwarenhuis op Tramkade 20, Den Bosch. Aanmelden kan via events@sociallabel.nl. Vrij toegankelijk,  bijdrage naar eigen inzicht.

Nick wil lasser worden. Het lassen van de bezemsteel is onderdeel van de metaaltechniek les bij praktijkonderwijs Arkelsteijn in het kader van Social label >VEEG. De bezem ontworpen door Dick van Hoff is afgelopen week genomineerd voor de internationale Dutch Design Awards. 

Voor de publiekscolleges werken we samen met wetenschappers. Na thema’s als ‘inclusiviteit’ met Prof. Arie de Ruijter, ‘Ieders waarde aan het werk’ met Prof. Jac van der Klink, gaat Prof. dr. René Clarijs in op ons onvolkomen systeem en de dramatische gevolgen voor jongeren. Hij daagt met inclusieve benaderingen uit tot een nieuw toekomstperspectief.

“Jongeren acteren tussen kinderen en volwassenen in. Een belangrijk en kwetsbaar scharnierpunt in ieders leven, waar onze samenleving zuinig op zou moeten zijn. Het tegendeel is echter waar. De Nederlandse samenleving kijkt nauwelijks naar jongeren om. Ons jeugdbeleid -met zijn in internationale vergelijkingen bar slechte resultaten- laat jongeren aan hun lot over. De gevolgen zijn desastreus. Teveel jongeren vallen buiten de maatschappelijke boot, hetgeen grote consequenties heeft voor hun latere plaats in de samenleving. Het wordt de hoogste tijd voor een volkomen andere benadering waar onder andere talenten en niet de competenties van het onderwijs van jongeren centraal staan.

Clarijs laat uitsluitingsvoorbeelden zien hoe het niet moet, maar ook inclusieve benaderingen hoe het wel kan. Aansluiting bij de samenleving voor (kwetsbare) jongeren -niets gaat immers vanzelf- vereist ook aanpassing van de samenleving zelf. Misschien moeten we de revolutie zelf maken voordat zij uitbreekt. René Clarijs levert in zijn college alvast wat barricademateriaal aan.

René Clarijs is naast hoogleraar aan de Universiteit van Sint-Petersburg part-time verbonden aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en aan de Academy for Public Change (Tilburg University). Ook is hij is hoofdredac­teur van het tijdschrift Jeugdbeleid en betrokken bij verschillende innovaties in de Nederlandse jeugdzorg.

 

 

social label