Publiekscollege #4

Chronisch onzichtbaar! En nu?
Een dag met ervaringsdeskundigen, (zorg)professionals over
‘Met chronische ziekte en pijn re-integreren in de maatschappij’

Dinsdag 27 september 2016
Werkwarenhuis op Tramkade 20-24, Den Bosch (www.werkwarenhuis.nl)

Via verbeelding en communicatie werkt stichting Social label aan de inclusieve wereld waarin iedereen naar vermogen meedoet, en waar betekenisvol werken en leven centraal staan.
Het WerkWarenhuis, de thuisbasis van Social label, is ontwikkel- , ontmoetings- en presentatieplek ineen. Waar gewerkt wordt aan andere oplossingen voor werk en meedoen. Waar makers, publiek en ontwerpers elkaar uitdagen en van elkaar leren.

Twee keer per jaar organiseert Social label een publiekscollege i.s.m. wetenschappers, diverse experts en ervaringsdeskundigen. Publiekscollege #4 is mede georganiseerd door Podotalent voor talent- en personeelsadvies en vrijwilligers doorstroomhuis Social label in het kader van de Week van de Pijn en de Week van de Eenzaamheid.

PROGRAMMA

10.30 uur Intro kracht van design, kunst en communicatie door initiatiefnemers Social label, Petra Janssen en Simone Kramer; het WerkWarenhuis als doorstroomhuis om jezelf terug te vinden, van elkaar te leren in een inspirerende en veilige omgeving

11.00-12:00 uur Lezing over pijn en mindfulness door mindfulness-trainer Gijs Tecklenburg. Kort maar krachtige uitleg over mindfulness waarbij theorie en oefeningen elkaar afwisselen

12:00-13:00 uur Lunch*

13:00-13.45 uur Lezing over chronische pijn door Evert Jan Das, mede-eigenaar van FysioVeghel. Fysiotherapeut, gespecialiseerd in chronische pijn. De laatste jaren zijn er enorm veel inzichten in de veranderingen die optreden in ons lichaam bij chronisch pijn. Vooral voor het proces van ‘centrale sensitisatie’ is veel interesse. Wat betekent dat voor de behandeling van chronische pijn?

Nieuwe inzichten, persoonlijke verhalen van ervaringsdeskundigen

13.45-14.15 uur van pijnpoli naar vitaliteitspoli door Ben Janssen MSc. in Health Care Management en oprichter Podotalent. Als podotherapeut, trainer en ervaringsdeskundige gaat Ben vanuit zijn ervaring en professie in op: Hoe is de mindset bij pijnpatiënten? Hoe is die bij zorgprofessionals? Wat voor effect heeft onze gezondheidszorg benadering op pijnpatiënten? Vanuit de ervaringswereld tot de pijnlijke kern.

14:15-14.30 uur Psychose en MS door Stephanie Verwoerd, ervaringsdeskundige en gastvrouw bij Social label. Stephanie vertelt over het omgaan met psychische en lichamelijke klachten (problemen). En wat je er ZELF aan kunt doen!

14.30-14.45 uur Participeren en zelfregie 
Eleonoor de Boevère, coördinator Stichting Door en Voor, met Marjolein Looijmans, ervaringsdeskundige, projectcoördinator bij Stichting Door en Voor en gastvrouw bij Social label. Wat kom je in de weerbarstige praktijk tegen? Hoe ga je daar mee om?

14.45 uur Vragen en reacties

15.00 uur Afsluiting met praktische mindfulness sessie

15.30 uur Aansluitend borrel & ontmoeting

AANMELDEN?
Graag aanmelden via backoffice@sociallabel.nl voor 20 september.
Vrij toegankelijk / bijdrage naar eigen inzicht
*Geef aan als je gebruik wilt maken van de lunch à €12,50 zodat we de soep uit de kom van het verhalend servies van Social label, de smaakvolle sandwiches met een kop koffie of thee kunnen voorbereiden.

beeld: Rene van der Hulst – www.renevanderhulst.nl

social label