Ronde Tafel #3

Re-design
Werk gaat ook om zelfontplooiing, waardering en zingeving. Dat zijn we kwijtgeraakt. De producten van Social label zijn daarom de verbeelders van een andere visie op werk. Veel werk is er wel, maar vinden we niet meer economisch rendabel en dan noemen we het vrijwilligerswerk. Het is een keuze waar we als samenleving over moeten nadenken. Door te zoeken naar nieuwe producten en diensten waarbij de arbeid eenvoudig is, kunnen veel mensen meedoen.

Wethouder Huib van Olden: “Het gaat om een re-design van een nieuwe economie en een nieuw sociaal domein. Principieel hierover nadenken gebeurt maar op heel weinig plekken in Nederland. Daarom is wat hier gebeurt zo goed. Je moet de durf hebben om te zeggen dat je het ook niet allemaal weet. Het kan alleen maar door verbondenheid. We moeten het samen doen.”

Parallelle economie
“Liever 3 dagen inclusief dan 5 dagen exclusief! Door de groeiende tweedeling kunnen mensen elkaar steeds moeilijker vinden. Social label daagt uit tot een nieuwe economie waar iedereen weer opnieuw mag beginnen. In dit leven ligt de nadruk meer op kwaliteit van het werk dan op hoge productie.”

Met deze stelling daagden Petra Janssen en Simone Kramer, initiatiefnemers van Social label hun tafelgenoten van de derde Ronde Tafel uit. 17 experts, (sociaal) ondernemers, ontwerpers, directeuren en wetenschappers gingen met elkaar in gesprek in de Wonderkamer bij Piet Hein Eek. De Ronde Tafel wordt ondersteund door Weener XL, werk & inkomen ‘s-Hertogenbosch. Econoom en oprichter Het Creatief Kapitaal, David Lauwen, trapte af.

“Het probleem is dat financiers wel in termen van economisch rendement denken, maar dat de inclusieve gedacht er nog niet in is verwerkt. Het proces om dat te bereiken is niet zo veel anders dan hoe het ging bij de duurzaamheidambitie. Maar er moet nog veel missiewerk worden gedaan. Om financiers te overtuigen is het heel belangrijk om het verhaal goed te vertellen. Social label toont de parallelle wereld in verbeelding om mensen bewust te maken van een andere manier van produceren, consumeren en investeren. Social label bouwt aan een netwerk met onderzoeksinstellingen, maatschappelijke instanties en andere partijen die deze beweging mee ondersteunen en verder brengen. Dit gebeurt vanuit een lange termijn strategie want een netwerk bouwen met mensen die niet dezelfde taal spreken kost tijd. We staan aan het begin van een nieuwe vierde economische revolutie waarvan niemand nog weet hoe dit vorm krijgt. Belangrijk is dat er financiële trekkers komen die dit soort vernieuwende gedachtes mee ondersteunen. Dat zou uit het bankwezen of investing impact funds moeten komen die de inclusieve gedachte voorstaan.”

Lab
De Ronde Tafels en Publiekscolleges maken deel uit van de platform-/labfunctie van Social label ism wetenschap, onderwijs, overheid en ondernemers. Vanuit het WerkWarenhuis op Tramkade in ‘s-Hertogenbosch, een livinglab, werkt stichting Social label aan nieuwe oplossingen ten aanzien van werk, zorg en participatie(wet). Een centraal ontmoetings- en ontwikkelpunt samen met diverse partijen wordt gebouwd aan de inclusieve wereld, een nieuwe omgeving voor mens- en werkontwikkeling via de kracht van design en communicatie.

5t6a8878

5t6a8879

Petra heet de gasten van Ronde Tafel #3 welkom in de Wonderkamer van Piet Hein Eek

5t6a8923

 

Simone en David Lauwen tijdens de opening van het derde ronde tafelgesprek

5t6a8911

 

Huib van Olden, wethouder Werk & Inkomen, Cultuur, Toerisme en Erfgoed in ‘s-Hertogenbosch in gesprek met Fred Zijlstra, hoogleraar A&O-psychologie en expertisecentrum inclusieve arbeidsorganisatie, Maastricht

5t6a8939

Sjoerd van het Erve, directeur Weener XL Werk & Inkomen ‘s-Hertogenbosch, over de gezamenlijke opgave om meer mensen aan de slag te krijgen.

Deelnemers Ronde Tafel #3: David Lauwen (Het Creatief Kapitaal); Annie van Doremalen (directeur programma jonge schoolverlaters Nederland-Zuid, Raad van Toezicht Social label; Huib van Olden (wethouder ’s-Hertogenbosch); Sjoerd van het Erve (directeur Weener XL Werk & Inkomen ‘s-Hertogenbosch); Jan Simons (directeur WSD, MVO-Platform Aan ’t Werk); Edwin Vollebergh (Ontwerpburo Studio Boot); Mirjam Hament (business developer BOM en adviseur bij Brabant C); Fred Zijlstra (hoogleraar A&O-psychologie en Expertisecentrum Inclusieve Arbeidsorganisatie); Katja Lucas (programmamanager Dutch Design Foundation); Eric Engelberts (directeur Avitas en Raad van Toezicht Social label); Harwil de Jonge (directeur Heijmans Vastgoed); Geertje Pruijsers (Raad van Toezicht Design Academy Eindhoven); Tet Reuver (Design Academy); Petra Janssen (ontwerpburo Studio Boot en Social label); Simone Kramer (C-mone en Social label); Liesbeth Schouten (Raad van Toezicht Social label, gesprekleider);  Aukje Smit (onderzoeker inclusieve arbeidsmarkt).

social label