Slow design, we bouwen het podium voor de makers van de werkplaatsen…

slow design podium bouwen

Social label is programmaonderdeel tijdens de Dutch Design Week. Een nieuw totaalconcept – dwars door de huidige zorgstructuren heen – waaraan zorgaanbieders en sociale firma’s met hun werkplaatsen deel kunnen nemen.

De producten die met aandacht en plezier worden gemaakt (slow design), vormen slechts het middel. Design als dienstverlening in plaats van doel op zich.

Samen bouwen we, op basis van nieuwe beelden en verhalen van de talenten van mensen, aan de nieuwe werkplaats waarin zorg, werk, design/kunst en participatie samensmelten (‘reframe’). Social label fungeert als vliegwiel om processen ten aanzien van zorg en werk anders vorm te geven. Dit is mogelijk door de intensieve samenwerking van Petra Janssen (Studio Boot) en Simone Kramer (C-mone) met de zorgsector, Geert van Kempen (Amarant) in het bijzonder, en diverse sociaal ondernemers.

Social label creëert een aansprekende omgeving voor sociale interactie, een podium met kwaliteit, aandacht en waardering voor een grote kwetsbare groep.

 

social label