Inclusieve wereld

‘Tableau Vivant’, blik op de toekomst
Onze vrijwilligers van het doorstroomhuis, Ineke, Marjolein, Polenka, Deborah, Marcus, Yusuf, Janine, Stephanie stralend in het licht tussen de Social label producten. Samen verbeelden ze het sociale duurzame huis waaraan we bouwen in een ’tableau vivant’, een blik op de toekomst, die inclusief is. Het laat een andere kijk op werk en meedoen via de kracht van verbeelding en communicatie zien. Want, jezelf kunnen ontplooien en meedoen in een positieve inspirerende omgeving is voor ieder mens belangrijk.

Op verbeeldend niveau
Het WerkWarenhuis van Social label is een voorbeeld voor Nederland waarin mens, product, bebouwing en beleving samenkomen op een maatschappelijk verantwoordelijk en verbeeldend niveau. Als mensen iets moois maken, dat kunnen tonen, zorgt dat voor arbeidstrots, eigen waarde en een extra stimulans om terug te komen in de maatschappij.

Via het maken van aantrekkelijke productlijnen met werkplaatsen in Nederland en het werken aan bijzondere bouwprojecten in en rond het Werkwarenhuis in Den Bosch creëren we een inclusieve mooie wereld waarin mensen echt betrokken zijn.

Werkplekken
Het Werkwarenhuis van Social label is naast conceptstore en ontmoetingsplek ook een doorstroomhuis waar mensen werkervaring opdoen als gastvrouw/-heer voor de winkel en in de horeca. De werkervaringsplekken in het doorstroomhuis komen tot stand op vrijwillige basis van de deelnemers zelf of ism partners zoals WeenerXL, Novadic Kentron, GGZ Oost-Brabant.

social label