Dutch Design Week 2021

16-24 OCTOBRE DDW EINDHOVEN

Dutch Design Week “The Greater Number”
We’re searching for a balance during these Covid times. It’s a time of acceleration in the ways in which we interact with each other and the world around us, but in some ways, it’s also a time of division.

THE PINK HOUSE
by Social label 
 
Democratisation of beauty in an intimate setting where time stands still.
The future of Social label lies in ‘being’, and in surrounding ourselves with design with meaning. With this positive activism, initiators Petra Janssen (Studio Boot) and Simone Kramer (C-mone) are forging a growing inclusive movement with a socially sustainable collection and program for another view on labour, learning and participation.
 
Social label x various designers
Ilse Crawford & Oscar Peña (Studio Ilse Londen), Piet Hein Eek, Dick van Hoff (Van Hoff Ontwerp), Marc Mulders, Edwin Vollebergh (Studio Boot), Borre Akkersdijk (ByBorre), Kiki van Eijk, Kranen/Gille, Joost van Bleiswijk, Studio Rens, Haiko Meijer (Onix), Roderick Vos, Edward van Vliet, Rianne Makkink (Makkink&Bey), students and people distanced from the labour market.


Positive activism
If Covid has taught us anything, it’s that inclusivity still isn’t embedded in our daily lives. In fact, the divide between the advantaged and the disadvantaged has only grown bigger. With communicative projects, activities and beauty, Social label aims to capture the poetry of ‘being’. We believe that collaboration is the key to change, to a society built upon different pillars and designed around more social, democratic and collective values, for a better human existence. Everybody deserves this. Design can play this transformative role by giving work meaning and enabling disadvantaged people to participate in society. In the last few years, we have worked hard with the community on developing products for a socially sustainable home. During DDW we’ll be showcasing these in The Pink House. Take a peek into the kitchen, a place where people come together, eat and talk, but also a place to retreat. An intimate setting where time stands still. The future of Social label lies in the democratisation of beauty, in ‘being’, and in surrounding ourselves with design with meaning.

Program and updates 
During DDW, Social label will be presenting education pilot projects and updates: Social label>WARM in partnership with designer Edward van Vliet and care organisation Pameijer Rotterdam, Social label>VEEG in partnership with designer Dick van Hoff and Craft studio Social label Lab, Social label>KOM in partnership with designer Edwin Vollebergh, Studio Boot, Cello Zorg and Reinier van Arkel, education pilot project> SCHOON, design students in collaboration with teachers and Artenzo, the creative workspace within Amarant in Tilburg. In addition, a dance pilot project has been initiated by the Social label Move studio, entitled “Zullen we samen” (“Shall we together”).

All the new Social label products and activities that we’ll be presenting arose during Covid times and all have links with something cherished or tell their own stories. During DDW, live workshops will be given by the makers, so that they can demonstrate their talents to the public.

The Social label collection and community will be based in the Kazerne, Home of Design 

www.sociallabel.nl

Kazerne
Paradijslaan 2-8
5611 KN Eindhoven
Nederland

Www.kazerne.com

—————————————

Dutch Design Week ‘The Greater Number’
We zoeken naar een evenwicht in een tijd waarin Covid verschillende manieren van omgaan
met elkaar en de wereld om ons heen doet versnellen of een breuk veroorzaakt.

THE PINK HOUSE
by Social label
 
Democratisering van schoonheid in een intieme setting waar de tijd stil staat. De toekomst van Social label ligt in ‘het zijn’ en het omringen met design van betekenis. Met dit positief activisme geven initiatiefnemers Petra Janssen (Studio Boot) en Simone Kramer (C-mone) vorm aan een groeiende inclusieve beweging met een sociaal duurzame collectie en programma
voor een andere kijk op werk, leren en meedoen.
 
Social label x diverse designers
Ilse Crawford & Oscar Peña (Studio Ilse Londen), Piet Hein Eek, Dick van Hoff (Van Hoff Ontwerp), Marc Mulders, Edwin Vollebergh (Studio Boot), Borre Akkersdijk (ByBorre), Kiki van Eijk, Kranen/Gille, Joost van Bleiswijk, Studio Rens, Haiko Meijer (Onix), Roderick Vos, Edward van Vliet, Rianne Makkink (Makkink&Bey), studenten en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Positief activisme
Als Covid ons iets leert, is het wel dat inclusiviteit nog geen vast patroon is in ons dagelijks leven. De tweedeling kansrijk – kansarm wordt alleen maar groter. Met communicatieve projecten, activiteiten en schoonheid wil Social label de poëzie van ‘het zijn’ vangen. Samenwerken als sleutel tot verandering naar een samenleving gebouwd op andere pijlers die meer sociaal, democratisch en gezamenlijk ontworpen worden voor een beter humaan bestaan. Dat verdient iedereen. Design kan deze veranderende rol spelen om werk betekenis te geven en weer deel te nemen aan de samenleving. We hebben de afgelopen jaren hard gewerkt met de community aan producten voor een sociaal duurzaam huis. We tonen dit in het roze huis, een kijkje in de keuken, waarin je kunt samen zijn, eten, praten, discussiëren maar waarin je je ook terug kan trekken. Een intieme setting waar de tijd stil staat. De toekomst van Social label ligt in het democratiseren van de schoonheid, ‘het zijn’ en het omringen met design van betekenis.

Programma en updates
Social label presenteert educatiepilots en updates >WARM ism ontwerper Edward van Vliet en zorgorganisatie Pameijer Rotterdam, Social label>VEEG ism ontwerper Dick van Hoff en Craft-atelier Social label Lab. Social label>KOM ism ontwerper Edwin Vollebergh, Studio Boot en Cello Zorg en Reinier van Arkel. Educatiepilot> SCHOON, design studenten ism leermeesters en Artenzo, creatieve werkplaats van Amarant in Tilburg. Daarnaast is vanuit het Move – atelier van Social label een dans pilot gestart met de titel ” Zullen we samen” . Al deze nieuwe Social label producten en activiteiten die we tijdens DDW presenteren, zijn ontstaan ​​in Covid-tijd en hebben allemaal een beschermende factor voor iets dierbaars of vertellen hun eigen verhaal. Tijdens de DDW zullen live workshops van de makers plaatsvinden om zo hun talenten aan het publiek te laten zien.

Social label collectie en communty is te gast in de Kazerne, Home of Design

www.sociallabel.nl

Kazerne
Paradijslaan 2-8
5611 KN Eindhoven
Nederland

www.kazerne.com

 

social label