Wisseling van de wacht

We nemen afscheid van een mooie lichting Raad van Toezicht leden. Dit allemaal onder het voortreffelijke voorzitterschap van Liesbeth Schouten. Journalist en humanist die nu haar blikveld verplaatst heeft naar haar eigen creativiteit en vanaf het eerste uur betrokken is bij onze stichting. We zijn ontzettend blij dat zij vanaf het allereerste begin een enthousiaste houding heeft gehad maar ook een goede spiegel voor ons is geweest.  Haar kritische houding op de taal en de begrijpbaarheid voor dit moeilijke onderwerp zien we als een kado. Aan het hoofd van de ronde tafel gesprekken die we organiseerden met wetenschappers, ceo’s, ontwerpers, beleidsmakers en zorginnovators notuleerde ze vele gesprekken. Als mens was ze zeer betrokken bij de makers en heeft ze ook menigeen hun verhaal laten vertellen. Deze verhalen zijn later ook opgenomen in ons boek Social label Works. We kijken daarom ook met dankbaarheid terug wat de Raad van Toezicht voor ons tot nu toe heeft gedaan. Nieuwe tijden, nieuwe Ideeën. Na het corona-jaar, waar veel van onze makers verplicht thuis hebben gezeten, gaat ook Social label over naar een andere tijd. Dank, Dank, Dank aan Liesbeth Schouten, Peter van Heeswijk, Annie van Doornemalen en Hendrik Driessen.

 

social label