still

begeleidersSTILL

vlnr: Pieter, Toine en Martje

Pieter van Burik  ‘Het zijn allemaal mensen die heel enthousiast zijn en een visie hebben. Het klikt goed met elkaar! Social label zet onze makers in de spotlight. Dat is bijzonder voor ze. Nieuw voor ons is ook dat we met Social label samen met Haiko Meijer een eigen product ontwikkelen. Daar worden onze makers trots van. >STILL is een product voor de consumentenmarkt dat later uitgebreid kan worden naar de bouwsector’.

Toine van Bijsterveldt “Ik ben vader van een dove zoon en wilde werk creëren voor dove mensen. Om meer dove mensen mee te laten doen, is het creëren van passende banen een voorwaarde. Waardering en inkomen zijn belangrijk. Een eigen identiteit. Daar gaat het om”.

Toine van Bijsterveldt begon samen met Pieter van Burik in 2007 De Verbinding BV. Zij vormen samen de directie. Pieter is tevens ook de begeleider van de dove werknemers op de werkvloer.

Martje Kuijpers is de gebarentaaltolk die elke maandag langs komt bij De Verbinding om onder meer de werkafstemming door te nemen. Dit is belangrijk voor de interne communicatie die meer tijd kost en wel eens mis gaat. Martje speelt dan ook een belangrijke rol voor de mensen van De Verbinding.

 

 

social label