veeg

begeleidrs2 

begeleidrs1

vlnr: Marije, Benjamin,
vlnr: Benno, Jan Willem, Melle, Marcel

Nieuwe werk/leeromgeving
Met de samenwerking buurtbeheerbedrijf Cambio en praktijkonderwijs Arkelstein onstaat een nieuwe werk/leeromgeving waarbij jongeren anders leren en samenwerken voor nieuwe kansen. Wat voor rekenwerk is nodig als je professioneel lasser wilt worden?

BENNO schoolbegeleider Arkelstein. “Het rekenen kan voor sommige jongeren een probleem zijn maar zodra het in relatie tot het lassen staat, lukt het ineens wel. Dat is dan ook de visie van Cambio en Arkelstein.”  Het toegepast leren krijgt via Social label>VEEG in de praktijk vorm.

MELLE projectmanager Cambio. Hij legde de contacten met de school om de productlijn >VEEG in te bedden in de metaal techniek les. Daarnaast zoekt hij andere bedrijven in de omgeving om het productieproces verder te professionaliseren naarmate meer bezems verkocht worden. “Door Social label doen we mee in het maken van mooie producten en brengen we het naar een hoger level. Bovendien is het aanvullend op wat wij doen. Cambio werkt vooral lokaal in Deventer en Social label is (inter)nationaal”.

JAN WILLEM “Door Social label kunnen we Cambio als pionier in recycling, grondstof-leverancier profileren zodat het publiek ook anders naar hergebruik gaat kijken en de waarde ervan inziet. Daarnaast stimuleert Social label nieuwe partnerships zoals nu met Arkelstein. Door deze samenwerkingsimpuls met ketenpartners stijgt de kwaliteit en diversiteit in de werkplaatsen.”

MARCEL las over Social label in de Volkskrant en ondernam meteen actie. Cambio reisde af naar het Zuiden en woonde een bijeenkomst van Social label in Tilburg bij. “De aansluiting met topdesign, het hoger segment is nieuw voor ons. Het denken in schoonheid maakt het leven mooier. De bezem is een manier om opnieuw naar ons werk te kijken waar de sociale sector veel van kan leren. Laten we het werk, het leven mooi maken en aandacht geven.”

MARIJE activeringscoach “Mensen die bij Cambio komen kunnen niet altijd in de structuur van regulier onderwijs of bedrijfsleven mee. Ik hoop echt dat we met bedrijven kunnen samen werken die mee willen kijken naar de kwaliteiten van jongens zoals Thierry voor werk dat bij hen past. Het halen van startkwalificaties is belangrijk om aan de slag te kunnen. De bezem vertelt het verhaal en laat de kwaliteiten zien.” 

BENJAMIN Cambio wil veel bezems maken en verkopen om zo mooi werk te creëren. De samenwerking met de school is een begin. Hopelijk kunnen we ook bedrijven enthousiast krijgen om mee te doen in het produceren van een mooi product, om samen werkplekken te creëren. Wat ik eigenlijk heel gaaf vind, is dat Social label verschillende groepen in de samenleving verbindt. Dat doen we bij Cambio ook en daarom passen we zo goed bij elkaar.”

 

 

 

social label