LICHT

Gemotiveerde begeleiders

Lilith heeft het werkproces rond Social label >LICHT mee opgezet. Want voor deze productlijn ontworpen door Kiki van Eijk moest nogal wat georganiseerd worden. Van mallen om de restanten leer goed te snijden tot het poeder coaten van stalen frames voor de lampen en kandelaars. Daarbij schroomde Lilith niet om haar hele netwerk in te zetten, diverse relaties en bedrijven uit de buurt. Haar ondernemende familie kwam hierbij ook goed van pas. De motivatie van de begeleiders die ook geïnspireerd worden, is van wezenlijk belang om een designproduct en nieuwe werkomgeving te ontwikkelen.

Via het samen ontwikkelen van een productlijn helpt Lilith daar waar mogelijk mee om een nieuwe werkomgeving te creëren met oog op variatie, instroom van nieuwe mensen en in de toekomst doorstroom naar deelnemende bedrijven. Alle leveranciers werden gevraagd om mee te doen en hun sociale missie in praktijk te brengen. Of dat nu is door materiaal te leveren, open te staan voor stages of het aanbieden van werkplekken. Lilith over de samenwerking met Social label:

Lilith ‘Het werken aan een serie lampen en kandelaars zorgt voor een echt werkproces waarbij we de mensen ook echt iets kunnen leren. Door de aantrekkingskracht van het designproduct, wordt het werk van de mensen gezien. Het heeft ook een belangrijke spin off voor RIBW Brabant. We hebben nieuwe mensen kunnen aantrekken en nieuwe relaties gelegd.’

Maaike ‘Ook intern inspireert de manier van werken ons. Het sluit aan bij onze visie op herstel van mensen maar zet aan tot een andere kwaliteitsbeleving en vormgeven van de werkomgeving. Design komt heel dichtbij. Via het product en de samenwerking met Social label ontstaan nieuwe verbindingen.’

Stijn ‘Als leer/werk coach vind ik de motivatie om te werken heel belangrijk. Mensen leren mee aan te pakken en zelf verantwoordelijkheid te nemen. De samenwerking met Social label heeft RIBW Brabant aangegrepen om i.p.v. dagbesteding meer in te zetten op arbeidsmatige werkplaatsen. Deze professionaliseringslag heft invloed op de mensen en de werkomgeving. Je ziet ze groeien. De producten belanden niet op zolder, maar er wordt echt iets mee gedaan. Dat geeft een goed gevoel’.

KarinAls hoofd marketing en communicatie vind ik de deelname aan het platform Social label ook belangrijk om publiek te informeren en om te leren gaan met verschillende gedragingen. De beeldvorming is vaak eenzijdig, hoe vaak lees je niet over een verwarde man in de wijk. Mensen weten niet hoe hiermee om te gaan. We moeten zaken meer bespreekbaar maken, taboes doorbreken en stigma’s verminderen. Daar kunnen we samen via het platform Social label aan bijdragen’.

social label