schort

profsSchort

vlnr.: Jacqueline Startmans /Citydwellers, Annie van Doremalen /programmadirecteur Aanval op Schooluitval Z-O Brabant, Anke Blumberg /Citydwellers (foto: Rene vdr Hulst)

Zelfvertrouwen en toekomstperspectief
De productlijn Social label > SCHORT zet een nieuwe stap richting een belangrijke nieuwe doelgroep: jongeren die, om wat redenen dan ook, hun opleiding niet afronden. In het werkatelier van Citydwellers Eindhoven werkt een aantal van hen samen aan een ontwerp van Borre Akkersdijk: kledingstukken die gemaakt worden uit gebruikte De Waard-tenten. Ze werken in een professionele en inspirerende omgeving, en de leeraspecten die hierbij aan bod komen, zoals het opdoen van vakkennis, ondernemerschap, presentatie, samenwerken en persoonlijke ontwikkeling, wakkeren het zelfvertrouwen aan.

Anke Blumenberg en Jacqueline Starmans van Citydwellers verwoorden het zo: “Het feit dat ze van school gaan hoeft niet zo definitief te zijn. Het zijn jonge mensen die het even niet weten, ze zijn op zoek naar een nieuwe richting maar hebben nog geen idee wat dat zou kunnen zijn.” Het concept waarop het werkatelier draait is dan ook precies daarop in te springen. “Wij zien onszelf als een tussenstation. We vinden het heel leuk als mensen die hier aan een project hebben meegewerkt willen blijven, maar we vinden het minstens even fijn als ze door hier te werken het gevoel en de energie krijgen om weer een stap verder te zetten.”

Annie van Doremalen, programmadirecteur van Aanval op schooluitval, vertelt dat dit project met Social label een mooie aanvulling is op de aanpak van het programma. “We praten natuurlijk veel met leerlingen die van school dreigen te gaan. Vaak geven ze dan aan dat ze echt iets anders willen, dat ze willen dóen, ervaren en samenwerken.” De jongeren die aan >SCHORT hebben meegewerkt heeft ze zien opbloeien: “Onder de mooie begeleiding van Anke Blumenberg van Citydwellers zagen we dat ze lol hadden in hun werk, maar ook dat ze bouwden aan hun zelfvertrouwen.” Het allermooiste aan dit project vindt Van Doremalen dan ook: “Het geven van hoop en perspectief. Op een heel andere manier en op een andere plek dan binnen school.”

social label