WAAROM

connector-algemeenopvulblokSocio Economics
Meedoen in de samenleving, kunnen groeien en liefst een eigen inkomen verdienen is voor ieder mens belangrijk. Zeker voor de steeds grotere groep mensen die niet zo makkelijk aansluiting kunnen vinden, laat staan instromen in het reguliere arbeidsproces.

Verandering
Samenwerking rond innovatieve concepten is nodig om mensen mee te laten doen in de samenleving. Social label ontwikkelt voor werkplaatsen een concrete productlijn in samenwerking met een ontwerper of kunstenaar. De volgende ontwerpers doen mee o.a. Piet Hein Eek Haiko Meijer Dick van Hoff Edwin Vollebergh Borre Akkersdijk Kiki van Eijk

Het kwaliteitsaanbod biedt werkplaatsen
de kans om ondernemender te worden en in contact te komen met het publiek.

Platform
Stichting Social label – Socio economics ziet de producten als ‘key’ om processen rond zorg, werk en participatie te veranderen. Er is nieuw werk op maat nodig, passend bij de mens die nu niet mee kan in onze snelle wereld. Daarnaast is er ook een bewustwording onder het publiek en ondernemers nodig. Met onderscheidende designproducten van een hoge sociale waarde nodigen we zowel publiek, ontwerpers, zorgbegeleiders als ondernemers uit om mee te doen. Social label legt duurzame economische, sociale en culturele verbindingen en laat mensen trots zijn op wat zij maken en doen. Zie ook Meedoen

social label