Werkcreatie

Het ontwerpen van arbeid
Social label ontwerpt nieuw werk,  verbindt zorg aan innovatie; nodigt bedrijven hun sociale gezicht te laten zien en ontwerpers nieuwe mogelijkheden laat ervaren. Met de ontwikkeling van aantrekkelijke designproducten creëren we uitdagend werk bij zorgorganisaties (slow design) en werkplekken bij bedrijven (industrials). Bovendien stimuleren we de maakindustrie, het vakmanschap en maatwerk.

Waardering
Via de ontwikkeling van Social label productlijnen leggen we duurzame economische, sociale en culturele verbindingen. Betrokkenheid en waardering dragen bij aan het voorkomen van sociale problemen (uitsluitsel, eenzaamheid, criminaliteit). Met aandacht en (betaald) werk als ultieme vorm van waardering wil Social label:

– waardevol werk ontwikkelen en doorstroom naar de arbeidsmarkt stimuleren. Een grote groep vindt niet hun weg in de reguliere arbeidsmarkt. En als mensen al doorstromen, is er veelal sprake van terugval in de zorgstructuren.

– bedrijven stimuleren om meer mensen in een achterstandssituatie in dienst te nemen. Social label als aantrekkelijk arbeidsintegratie-instrument voor bedrijven die hun sociale missie willen vormgeven.

– publiek bewust maken van de maatschappelijke opgave en betrekken via presentatie en verkoop van sociaal duurzame, betekenisvolle producten. (zie winkel).

5T6A8212

social label