Noodzaak

Participatiewet
Op landelijk en gemeentelijk niveau verandert er op dit moment veel in het beleid van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en participatiewet. Begeleiding en verzorging vallen nu nog onder de AWBZ, maar het kabinet wil dat gemeenten deze taken vanaf 2015 gaan uitvoeren. Ook voor bedrijven wordt sociaal ondernemerschap belangrijk. In het nieuwe werken verdient iedereen een plek (inclusieve arbeidsmarkt) en steeds meer bedrijven nemen hier verantwoordelijkheid in.

Voor wie
Social label is een samenwerkingsconcept dat aan gemeenten, bedrijven, zorgorganisaties en maatschappelijke instellingen wordt aangeboden om mensen die moeite hebben om mee te doen in de samenleving -en op de arbeidsmarkt in het bijzonder- te stimuleren en inspireren om kwaliteiten en vaardigheden (sociaal en vakmatig) te ontwikkelen en zich te laten zien. De werk-/zorgbegeleiders van deelnemende organisaties spelen hierin een cruciale rol.

Focus is de werkplaats en de maker. Hij wil in een zo normaal mogelijk bedrijf werken. Net als iedereen. Hierbij gaat het om het opleiden, het bieden van uitdagend werk en ontwikkelen van loonwaarden (sociale stijging). Het gaat om een grote groep mensen die tussen wal en schip valt, zich niet thuis voelt in huidige dagbestedingsplekken en de stap richting betaald werk nauwelijks maken. Veelal mensen met een lichte beperking, verslavings- of psychische problemen en/of mensen die in aanraking zijn geweest met justitie. Daarnaast kunnen mensen die langdurig werkeloos zijn, schooluitvallers, actieve ouderen en vrijwilligers meedoen en de (zorg)begeleiding verlichten. Verschillende groepen komen samen. We zetten samen met de begeleiders van de werkplaatsen in op mensen die een stap willen zetten, willen groeien en plezier hebben in het maken.

 

social label