Visie


Missie
Via aantrekkelijke designproducten mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een podium bieden en aan waardevol werk helpen. Ieder mens heeft z’n verhaal.

Social label is bedoeld voor mensen met o.a. een beperking, psychische  en verslavingsproblemen, langdurig werklozen, jonge schoolverlaters, actieve ouderen en vrijwilligers. Verschillende groepen komen samen. We willen datgene doen wat deze mensen nodig hebben om zich verder te ontwikkelen. Het gaat om meedoen in de samenleving, om groei met als ultieme waardering betaald werk. Door talenten te benutten en een aansprekende omgeving te creëren, genereren we nieuwe kansen. Dat noemen we Socio economics.

Concept
Social label is een landelijk platform dat topdesigners en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt samenbrengt. In het samenwerkingsconcept komen kunst, werk en zorg samen. Aan elke unieke samenwerking met een geselecteerde ontwerper wordt een Social label gekoppeld. Het product wordt gemaakt en gepresenteerd in de werkplaats waar mensen met afstand tot de arbeidsmarkt werken. Of dat nu een werkplaats bij zorgorganisaties of bij commerciële bedrijven is. De producten worden -op maat- met vakmanschap en plezier gemaakt. De betrokken ontwerper laat zien dat hij waarden als tijd, aandacht en betrokkenheid belangrijk vindt. Bovendien breidt hij zijn portfolio uit met een heel bijzondere samenwerking. Maar het levert meer op: het biedt perspectieven voor een grote groep mensen die niet snel in het reguliere arbeidsproces instroomt. Met mooie nieuwe ontmoetingen, waardering en inspiratie.

Design Doing
Social label is een aantrekkelijke ‘werk-tool’ waarmee we via kunst, design en communicatie nieuwe openingen maken en vaste structuren ten aanzien van zorg en werk ‘reframen’. Social label bouwt het podium, zorgt voor zichtbaarheid en vertelt op een positieve manier het verhaal van werkplaatsen en haalt de waarden naar boven. Hiermee dragen we bij aan de inclusieve arbeidsmarkt en samenleving om meer mensen mee te laten doen. Articipate!

social label