Methode

infograpicsocioecon

De 4 P’s van Social label-methode

1. People
We denken niet vanuit indicaties of afzonderlijke organisaties die vaak dezelfde groepen bedienen, maar vanuit de mensen en wat ze kunnen en willen maken. Het talent ‘Ik ben wat ik maak’ vormt steeds het uitgangspunt voor het ontwerp van Social label-producten.

 

2. Proces
Social label is een nieuw totaalconcept dwars door de huidige (zorg/werk)structuren heen waaraan diverse zorgaanbieders, maatschappelijke organisaties en bedrij­ven (met hun werkplaatsen) deel kunnen nemen. Deelnemers laten hiermee zien dat ze het gedachtegoed omarmen en participeren in de collectieve methode en bijbehorend netwerk. We stimuleren samenwerking tussen zorg­partijen (ontschotting) en de sociale missie in bedrijfsleven met het oog op door­stroom en groei richting betaald werk voor een kwetsbare groep.

3. Product
De ontwikkelde designproducten ism topontwerpers vormen de verbeelding om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen, talenten te laten zien en bewust te worden dat mensen ertoe doen. Samen zoeken we intensief naar passende en uitvoerbare mogelijkheden. Voor iedere werkplaats is dat anders. Bij Social label blijft de ontwerper dienstbaar aan de makers. Zij zijn het middelpunt. Het plezier van het samen maken, presenteren en verkopen staat voorop zodat zij trots zijn op wat ze maken en doen. Met de producten die met tijd, aandacht en vakmanschap worden gemaakt als middel voor uitdagend werk en nieuwe kansen.

4. Podium
Via de designproducten vertellen we het verhaal van deze groep, plaatsen hun talent op het podium en betrekken het publiek. De makers van de werkplaats spelen de hoofdrol in de campagne waarin de site, social media en events centraal staan. Ook de organisatie en het aanbod krijgt via het Social label product aandacht waar nieuwe (maak)opdrachten uit voort kunnen komen (werkcreatie). Tijdens de events komen deelnemende partijen (zorgaanbieders, bedrijven, ontwerpers, makers, overheden, onderwijs) samen en ontstaan onverwachte ontmoetingen. Een smeltkroes waar nieuwe verbindingen uit ontstaan.

 

social label